El Consorci

Inici > Medi Natural i Biodiversitat

Medi Natural i Biodiversitat

El Consorci gestiona anualment els espais naturals del territori mitjançant uns ajuts derivats del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació "La Caixa" per a la preservació, defensa i conservació dels valors naturals de les comarques gironines, tot promovent la integració social dels col·lectius de persones amb dificultats d'integració social.  

 

Les actuacions realitzades en el marc d'aquest conveni han sigut: 

 

- 2014: Restauració d'hàbitats fluvials. Projecte de millora d’espais naturals i preservació de la biodiversitat a Salines Bassegoda: restauració del bosc de ribera per la millora del connector ecològic del Riu de la Guilla; millora de l’hàbitat de la tortuga de rierol Mauremis leprosa a l'engorjat del Rissec; treballs pel control del cranc de riu exòtic Orconectes limosus a la conca de la Muga.

- 2013: Projecte de restauració de la riera de l’Arnera.

- 2011: Projecte de preservació de la biodiversitat al paratge de la “Solana de Montdavà”

- 2010: Catalogació i protecció dels principals valors ambientals de Salines Bassegoda, millora de la gestió dels recursos naturals i paisatgístics de Salines Bassegoda, sensibilització a la població local i als visitants i turistes enfront a la protecció dels recursos naturals i concretament sobre el medi ambient.

 

 
 
Usuari: Clau: